Publicatie

Voor een duurzaam eco-toeristisch territorium: Eindverslag Europees project VEDETTE

Oorspronkelijke titel: Vers une EcoDEstination TransfronTalière d’Excellence
Bron: agur-dunkerque.org
05-12-2022
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 58
NL - FR

Het project VEDETTE werd geselecteerd in het kader van de tweede projectoproep van INTERREG V en kreeg in september 2017 groen licht van Europa. De acht Franse en Vlaamse projectpartners en vier geassocieerde partners
ontvingen tot december 2022 steun van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).
Het totale budget van het project bedraagt 3,75 miljoen euro, waarvan 2,06 miljoen euro steun van het EFRO. Het project vindt zijn oorsprong in het feit dat het duin- en poldergebied tussen D…

Bron: p3 - 05-12-2022
Digitaal in de collectie