Publicatie - Beleidsdocument

Verzameldecreet regiovorming: Ontwerpdecreet tot wijziging van verschillende decreten, wat betreft de regiovorming

Bron: vlaanderen.be
06-05-2024
Publicatiejaar: 2024 Editie: VR 2024 0305 DEC.0096

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat enkele decreten wijzigt die verband houden met regiovorming. Het maakt de principes van regioconform samenwerken van toepassing op de intergemeentelijke samenwerkingsvormen bij de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk, het wijk-werken, en de erfgoedcellen. Het bepaalt ook de territoriale afbakeningen van de organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk met een regionale werking. Dit wijzigingsdec…

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=regiovorming - 03-05-2024

Na adviezen van de SAR CJSM, van de SERV en van de VVSG, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat enkele decreten wijzigt die verband houden met regiovorming. Het maakt de principes van regioconform samenwerken van toepassing op de intergemeentelijke samenwerkingsvormen bij de lokale regierol op het vlak van sociale economie en werk, het wijk-werken, de cultureelerfgoedconvenants en de bovenlokale cultuurwerking. Het bepaalt ook de territ

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?search=regiovorming - 08-01-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan