Publicatie - Beleidsdocument

Tweede bestuursmemoriaal Provinciebestuur West-Vlaanderen, 2024, 2 (20 februari 2024)

Oorspronkelijke titel: BESTUURSMEMORIAAL 2024 – 2 dd. 20.02.2024
Bron: west-vlaanderen.be
20-02-2024
Publicatiejaar: 2024 Editie: 20.02.2024 (2) Aantal pagina's: 9

Bekendmaking:

5. Herdenking van de overleden leden van de Koninklijke Familie
6. Ereconsul van de Republiek Polen
7. Bekendmaking afwezigheid gouverneur van zondag 20 februari 2024 tot en met donderdag 27 februari 2024 wegens verblijf in het buitenland
8. Politiebesluit van de Gouverneur houdend de beperking op de inzet van politiepersoneel voor de ondersteuning van reguliere evenementen andere dan het  Boerenprotest’

Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen

9. Overzicht van de gemeentelij…

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/bestuursmemoriaal - 20-02-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Termen(1)
Beleidsplanning West-Vlaanderen
Auteur, Redactie(1)
Provincieraad West-Vlaanderen