KennisWest

Transport Bis
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Transport Bis

Jaar uitgave 2017
Labels
Aantal pagina's 124
Taal Nederlands
Studie in opdracht van en in samenwerking met de verschillende partners: de POM West-Vlaanderen, de Intercommunale wvi, Waterwegen en Zeekanaal nv en de Intercommunale Leiedal. Het rapport omvat het strategisch onderzoek met het oog op de ruimtelijk-economische valorisatie van het West-Vlaamse binnenvaartnetwerk. Dit in het licht van het project S…

Studie in opdracht van en in samenwerking met de verschillende partners: de POM West-Vlaanderen, de Intercommunale wvi, Waterwegen en Zeekanaal nv en de Intercommunale Leiedal.

Het rapport omvat het strategisch onderzoek met het oog op de ruimtelijk-economische valorisatie van het West-Vlaamse binnenvaartnetwerk. Dit in het licht van het project Seine-Schelde met als doelstelling het inventariseren van de huidige ruimte aan watergebonden bedrijvigheid alsook de toekomstige vraag, om zo maximaal te kunnen anticiperen op groei. Uit de analyse blijkt dat er nood is aan een doordachte combinatie van oplossingen om beleidsmatig en maatschappelijk aan de vraag naar bijkomende ruimte voor watergebonden bedrijvigheid en binnenvaartterminals te kunnen blijven voldoen.