KennisWest

Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek met het oog op 100 jaar Groote Oorlog (2014-18)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Toeristische valorisatie van erfgoed uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek met het oog op 100 jaar Groote Oorlog (2014-18)

Jaar uitgave 2008
Labels
Aantal pagina's 207
Taal Nederlands
Auteur, Redactie Westtoer
In opdracht van Vlaamse overheid
Bron: corporate.westtoer.be
Met de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in het vooruitzicht, heeft Westtoer in opdracht van de Vlaamse Regering en samen met Toerisme Vlaanderen een studie geschreven voor de toeristische ontsluiting van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Deze studie dient als handboek voor de verdere ontwikkeling van het herden…

Met de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog in het vooruitzicht, heeft Westtoer in opdracht van de Vlaamse Regering en samen met Toerisme Vlaanderen een studie geschreven voor de toeristische ontsluiting van het erfgoed van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. Deze studie dient als handboek voor de verdere ontwikkeling van het herdenkingstoerisme in de Westhoek en bevat naast analyse van de huidige situatie ook een plan met concrete acties.

Bron: westtoer.be