Bron: belgium.be
15-09-2021
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Studie over een ‘slow steaming’-scenario voor het Noordzeegebied

Oorspronkelijke titel: Reduction of ship traffic emissions and underwater radiated noise
Bron: belgium.be
15-09-2021
Publicatiejaar: 2021 Editie: R10560 Aantal pagina's: 58
NL - EN

Met het 'Plan Duurzame Scheepvaart' wil de Belgische regering reders begeleiden naar een groenere, CO2-vrije en digitale toekomst. Idealiter zouden maatregelen die genomen worden om de uitstoot te verminderen, ook het onderwatergeluid verminderen. In een studie1 in opdracht van de Dienst Marien Milieu van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, onderzocht TNO de mogelijkheden om zowel emissies als onderwatergeluid te reduceren. De focu…

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is editie van
TNO-rapporten
Kennisdomeinen
Noordzee economie
Economische ontwikkelingen
Duurzame ontwikkelingen
Analyses en onderzoek
Transport, logistiek en distributie
Trefwoorden
Marien ecosysteem
Geluidsmetingen en -analyses
Duurzame scheepvaart
Auteur, Redactie
TNO (innovation voor life) | Amsterdam (Nederland)