KennisWest

Socio-Economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen : Juni 2018
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Socio-Economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen : Juni 2018 Bevat cijfers en/of statistieken

Jaar uitgave 2018
Labels
Aantal pagina's 262
Taal Nederlands
Om een toekomstgericht streekbeleid voor Zuid-West-Vlaanderen uit te kunnen tekenen, is het noodzakelijk om een duidelijk zicht te hebben op hoe onze streek zich de voorbije jaren ontwikkeld heeft. Daarom heeft RESOC Zuid-West-Vlaanderen samen met POM West-Vlaanderen een socio-economische analyse van de regio Zuid-West-Vlaanderen opgemaakt. Deze a…

Om een toekomstgericht streekbeleid voor Zuid-West-Vlaanderen uit te kunnen tekenen, is het noodzakelijk om een duidelijk zicht te hebben op hoe onze streek zich de voorbije jaren ontwikkeld heeft. Daarom heeft RESOC Zuid-West-Vlaanderen samen met POM West-Vlaanderen een socio-economische analyse van de regio Zuid-West-Vlaanderen opgemaakt.

Deze analyse bundelt de meest actuele cijfers en statistieken binnen een ruime waaier van twaalf beleidsdomeinen: demografie, welvaart, arbeidsmarkt, economische activiteit, kenniseconomie en innovatie, onderwijs en opleiding, zorg en gezondheid, welzijn en kansarmoede, wonen, mobiliteit en logistiek, toerisme en recreatie, en energie.

De selectie van indicatoren en aanlevering van data gebeurde in nauwe afstemming met de POM West-Vlaanderen en samen met vele streekpartners. Het resultaat is een indrukwekkend pakket aan cijfermateriaal dat een gedetailleerd zicht geeft op de regio.

Doorgaans worden de indicatoren weergegeven over een periode van tien jaar of langer, om duidelijke evoluties en trends vast te kunnen stellen. Bovendien willen we ons als regio ook kunnen positioneren, vandaar dat deze analyse vaak ook een benchmark van Zuid-West-Vlaanderen weergeeft ten opzichte van West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest. Soms gaan we nog dieper en vergelijken we de indicatoren tot op het niveau van de 13 gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen.

Deze socio-economische analyse van Zuid-West-Vlaanderen heeft als finaliteit om tot diepere inzichten te komen over de regio. Het biedt een objectief en meetbaar kader aan om de toekomstige streekvisie voor Zuid-West-Vlaanderen mee te helpen onderbouwen. Het wil ook een nuttig instrument zijn voor alle streekpartners in het kader van de opmaak van een omgevingsanalyse of bij het plannen van beleid.

RESOC Zuid-West-Vlaanderen is zeer erkentelijk ten aanzien van de vele streekpartners die meegewerkt hebben aan deze socio-economische analyse. In het toekomstig streekbeleid willen we verder blijven bouwen op de sterke traditie van regionale samenwerking, in een breed partnership met de steden en gemeenten, de provincie West-Vlaanderen, de sociale partners en vele streekorganisaties.