Publicatie - Tijdschrift

Ruimte, 2024, 61: Recht en rede

Oorspronkelijke titel: Recht en rede
Bron: vandenbroeleconnect.be
13-05-2024
Publicatiejaar: 2024 Editie: 61 (maa-apr-mei)
  • 14 # GROEPSGESPREK Van activistische rechters tot stellingenoorlog
  • 20 # RECHT EN REDE Ruimtelijke plannen in tijden van urgentie
  • 25 # RECHT EN REDE Is er nog beleidsruimte voor ruimtelijk beleid?
  • 30 # RECHT EN REDE Een stap achteruit met het Omgevingsbesluit
  • 34 # RECHT EN REDE Gedaan met de planologische koterij: één RUP en één bouwcode
  • 38 # RECHT EN REDE Stedenbouwkundige lasten als tool in het woonbeleid?
  • 42 # RECHT EN REDE De meerwaarde van een milieueffectenrapportage voor ruimtelijke belei
Bron: Inhoud p 3 - 13-05-2024
Online raadpleegbaar
Enkel raadpleegbaar via betalende login
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Fysiek in de collectie

Geselecteerde artikels (4)

Vakartikel
Publicatiedatum 19-04-2024

Burgerparticipatie en -deliberatie bij ruimtelijke beleidsplanning krijgen een steeds sterkere juridische verankering

Dat biedt voordelen, maar zorgt ook voor uitdagingen. Burgers vechten plannen en vergunningen via juridische procedures aan om inhoudelijke redenen, maar evenzeer omdat ze zich te weinig betrokken voelen bij de totstandkoming ervan.
Vakartikel
Publicatiedatum 19-04-2024

Milieueffectrapportage biedt potentieel meerwaarde voor ruimtelijke beleidsplanning, bv. om geïnformeerd beslissingen te nemen

De ervaring met ruimtelijke beleidsplanning in Vlaanderen is nog pril, en dat geldt ook voor de bijhorende milieueffectrapportage. Toch brengen MER-beleidsadviseurs de eerste inzichten hierover al samen, als voorzet voor een latere beleidsevaluatie.
Vakartikel
Publicatiedatum 19-04-2024

Gemeente Oostrozebeke pioniert met transparant en eenvoudig planningskader voor woongebieden

Alle gemeenten willen kernversterking en een hogere leefkwaliteit, maar het planningsysteem is erg complex. Oostrozebeke schepte daarom een volledig nieuw planningskader voor het woongebied in de gemeente, met een combinatie van een ruimtelijk uitvoeringsplan...
Vakartikel
Publicatiedatum 19-04-2024

Met Omgevingsbesluit lanceert Vlaamse regering opnieuw uitzonderingsregel voor ruimtelijke plannen

Al die uitzonderingen vormen juist een basisprobleem achter de ruimtelijke wanorde in Vlaanderen: een vergunningenbeleid op maat dat de planning niet volgt. Dat schrijft Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu.
Is editie van
Termen(2)
Ruimtelijke ontwikkelingen
Vlaams Gewest