KennisWest

Regional innovation scoreboard 2012
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Regional innovation scoreboard 2012 Bevat cijfers en/of statistieken

Jaar uitgave 2013
Issue 2012
Labels
Aantal pagina's 74
Taal Nederlands
Deze tweejaarlijkse uitgave onderzoekt, voor zover beschikbaar, 12 van de 24 indicatoren getoetst in de Innovation Union Scoreboard maar dan op regionaal niveau. Meer bepaald op het niveau van de NUTS 1- en NUTS 2-regio’s van de Europese Unie, Kroatië, Noorwegen en Zwitserland. (NUTS is de afkorting voor de Nomenclatuur van territoriale eenheden v…

Deze tweejaarlijkse uitgave onderzoekt, voor zover beschikbaar, 12 van de 24 indicatoren getoetst in de Innovation Union Scoreboard maar dan op regionaal niveau. Meer bepaald op het niveau van de NUTS 1- en NUTS 2-regio’s van de Europese Unie, Kroatië, Noorwegen en Zwitserland.
(NUTS is de afkorting voor de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek opgemaakt door Eurostat.)