Bron: vlaanderen.be
21-09-2022
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Provinciaal Prioritaire Soorten in de provincie West-Vlaanderen Versie 2021

Oorspronkelijke titel: Provinciaal Prioritaire Soorten in de provincie West-Vlaanderen. Versie 2021
Bron: vlaanderen.be
21-09-2022
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 58

In dit rapport geven we voor negen taxonomische groepen (vaatplanten, amfibieën en reptielen, vissen, broedvogels, overwinterende watervogels, zoogdieren, dagvlinders, libellen en sprinkhanen en krekels) een geactualiseerde lijst van soorten die belangrijk zijn voor het provinciale natuurbehoud, -beheer en/of -beleid in West-Vlaanderen. De gegevensbronnen en de methodiek worden beschreven in een apart rapport (Maes et al. 2021). Naast de lijst met soorten geven we ook een heat map met daarop de

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is raadpleegbaar bij
Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Ruimtelijke ontwikkelingen
Streek- en provinciaal beleid
Trefwoorden
Auteur
Dirk Maes
Geert De Knijf
Geert Devos
Jan Gouwy
Ralf Gyselings