Publicatie

Ontwerp van de socio-economische beleidsvisie voor de westhoek cijfermateriaal

Publicatiejaar: 1998
Fysiek in de collectie
Termen(10)
Gewassen
Sociaaleconomische ontwikkelingen
Sterkte-zwakteanalyses
Plattelandsontwikkelingen
Auteur(3)
André Calus
Wim Vanhaverbeke
Filip Boury
Uitgever(1)
Streekplatform Westhoek vzw
Gestopt