KennisWest

Navigatieplan Platteland 2014-2019, uitvoeringsnota 2015-2017
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Beleidsdocumenten

Navigatieplan Platteland 2014-2019, uitvoeringsnota 2015-2017

Jaar uitgave 2015
Labels
Aantal pagina's 45
Taal Nederlands
Situering Het navigatieplan Platteland 2014 -2019 werd vastgesteld door de provincieraad op 3 juli 2014. Het navigatieplan mocht alvast als kader dienen voor de opmaak van het provinciaal plattelandsprogramma dat, voor de provincie West-Vlaanderen, het kader schept voor de uitvoering van het gebiedsgerichte werking van PDPO III die de volgende maa…

Situering
Het navigatieplan Platteland 2014 -2019 werd vastgesteld door de provincieraad op 3 juli 2014.

Het navigatieplan mocht alvast als kader dienen voor de opmaak van het provinciaal plattelandsprogramma
dat, voor de provincie West-Vlaanderen, het kader schept voor de uitvoering van het gebiedsgerichte werking
van PDPO III die de volgende maatregelen omvat:
a) Versterken omgevingskwaliteit en vitaliteit van het platteland
b) Opmaak lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER)
c) Werking plaatselijke groepen (LEADER)
d) Uitvoering lokale ontwikkelingsstrategieën (LEADER)
e) Samenwerkingsprojecten (LEADER)
f) Samenwerking met de stedelijke omgeving op het vlak van lokale voedselvoorzieningen en
hernieuwbare energie
En de Platteland Plus projecten.
Een programma dat, voor de periode 2014-2020 een totale steun van 17 246 480,58 € omvat.
Daarnaast was er de expliciete opdracht om, via de opmaak van uitvoeringsnota’s, de vinger aan de pols te
houden m.b.t. de realisatie van het navigatieplan.

Die uitvoeringsnota wordt ingevuld op twee manieren: enerzijds door per actie een stand van zaken mee te
geven inzake de uitvoering.
Anderzijds wordt ook vooruitgeblikt naar de toekomst. Dit met een horizon van iets meer dan twee jaar
waarna, in het najaar van 2017, de oefening wordt herhaald voor de resterende periode 2018-2019.

 

 

Bron: west-vlaanderen.be