Publicatie - Beleidsdocument

MORA Advies, 2023, 17 februari: Samenwerkingsakkoord centraal fietsregistratiesysteem

Oorspronkelijke titel: Samenwerkingsakkoord centraal fietsregistratiesysteem
Bron: vlaanderen.be
21-02-2023
Publicatiejaar: 2023 Editie: 17 februari Aantal pagina's: 9

De MORA is tevreden dat de Vlaamse Regering, in navolging van de Brusselse en Waalse Regering, haar principiële goedkeuring hechtte aan de oprichting van een landelijk uniform centraal fietsregister.
De introductie van een centraal fietsregister is een goede zaak, omdat het, beter dan de graveringen van rijksregisternummers, aanleunt bij de realiteit dat fietsen niet permanent in eigendom van dezelfde gebruiker blijven. Het maakt overdracht van fietsen eenvoudiger, vergroot de kans om weesfietsen…

Bron: MORA Advies, 2023, 17 februari, p. 3 - 21-02-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is raadpleegbaar bij