Publicatie - Beleidsdocument

Maatregelen behoud van visbestanden: juridische basis voor het verbod op fijndradige netten in de visserij

Bron: vlaanderen.be
26-04-2022
Publicatiejaar: 2022 Editie: VR 2022 2204 DOC.0413/1

​Na advies van de SALV en van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het besluit dat aanvullende nationale maatregelen vaststelt voor de instandhouding en het beheer van visbestanden en voor controle op visserijactiviteiten. De wijziging voorziet een juridische basis voor het verbod op fijndradige netten in de visserij, met uitzondering van monofilament kieuw- en warrelnetten voor passieve visserij, als deze gebruikt worden door professionele vaartuigen met een vergunning die d

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/ - 26-04-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie