Publicatie - Beleidsdocument

Klimaatplan Torhout 2030

Bron: torhout.be
31-07-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 259

Het Lokaal Bestuur Torhout lanceert in juni het Klimaatplan Torhout 2030. Dit plan vormt voor de komende jaren de leidraad om ook in Torhout mee de klimaatdoelstellingen te behalen. Het doel is om Torhout te wapenen tegen de gevolgen van klimaatsverandering.

Concreet bevat het lokale en regionale acties gebaseerd op voorstellen van experten, inwoners en adviesraden. Samen moeten ze zorgen voor meer wooncomfort, meer leefbaarheid, lagere energiefacturen, meer groen en biodiversiteit, meer lokale …

Bron: https://www.torhout.be/klimaatplan-torhout-2030 - 31-07-2023
Online raadpleegbaar
Termen(4)
Milieuconvenanten
Klimaatwijzigingen
Organisaties(1)
Auteur, Redactie(1)