Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Kansarmoedeanalyse: gemeentelijke steekkaart Langemark-Poelkapelle 2021

Publicatiejaar: 2021 Editie: Langemark-Poelkap. 2021

In deze gemeentelijke steekkaarten vindt u het volgende terug:

  • Een beknopte beschrijving van de gebruikte methodiek om kansarmoede in beeld te brengen. De nadruk ligt hier op de gebruikte indicatoren zodat de lezer een goed begrip krijgt van onze definitie om een kansarme buurt te omschrijven. Voor een uitvoerige beschouwing van de methodiek verwijzen we naar de atlas zelf.
  • Hieraan gekoppeld worden tevens een aantal aandachtspunten geformuleerd bij de interpretatie van het kaart- en cijfermater…
Digitaal in de collectie
Termen(4)
Cartografie en sociaaleconomische analyses
Cijfers en statistieken armoede
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen