Publicatie - Jaarrapport

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2021

Bron: uantwerpen.be
16-12-2021
Publicatiejaar: 2021 Editie: 2021 Aantal pagina's: 474

In de 30ste editie van het Jaarboek bekijken we eerst de evolutie van de armoedecijfers. Is er op 30 jaar tijd sprake van een verbetering? Daarna nemen we de toegang tot wonen, justitie en onderwijs onder de loep. Vervolgens zoeken we een antwoord op de vraag wat een structureel armoedebeleid is. Kan het recht daarbij ook van betekenis zijn?

Het themadeel van het boek is gewijd aan de coronapandemie en de link met ongelijkheid. Welke impact heeft de pandemie in ons land gehad op economisch en so…

Bron: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/usab/onderzoek-usab/jaarboek-armoede/ - 16-12-2021
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(3)
Armoedebeleid
Armoedebestrijding
Sociale bescherming
Personen(3)
Auteur, Redactie(9)
USAB (Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding) | Antwerpen
Acco
Jill Coene
Tuur Ghys
Bernard Hubeau