Publicatie

Inspiratiegids Lokaal mondiaal beleid

Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 115

Lokaal mondiaal beleid: fascinerend, leerrijk, heel breed en zeker niet evident om mee aan de slag te gaan. Met deze gids willen we je inspireren met tips en voorbeelden om te werken rond de thema’s van lokaal mondiaal beleid, ongeacht de tijd en middelen die
je hebt.


Het eerste deel van deze inspiratiegids omvat ideeën voor samenwerkingsverbanden rond het mondiale aspect binnen je gemeente opgedeeld per soort partner. Ieder hoofdstuk gaat in op het belang van het thema of de samenwerking met ti…

Bron: Inleiding p 7 - 05-12-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Auteur, Redactie(3)
Eva Tyberghien
Jan Dessein