Bron: Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster
07-12-2021
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster

Bron: Hemelwater- en droogteplan Ingelmunster
07-12-2021
Publicatiejaar: 2021 Aantal pagina's: 148

Samen met Fluvius heeft het gemeentebestuur een hemelwater- en droogteplan opgesteld. Het document geeft een beeld over hoe er in Ingelmunster op lange termijn zal worden omgegaan met hemelwater.

Het plan bevat een ruimtelijke visie om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Het plan brengt in kaart hoe het water afkomstig van bestaande en geplande wegen, woningen en opper…

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Milieu en natuur
Streek- en provinciaal beleid
Lokaal beleid
Trefwoorden
Geografische duidingen
Ontwikkelingen
Auteur, Redactie