Bron: gistel.be
08-09-2022
Publicatie - Beleidsdocument

Gistel Meerjarenplan 2020-2025

Oorspronkelijke titel: Lokaal bestuur Gistel MJP 2020-2025
Bron: gistel.be
08-09-2022
Publicatiejaar: 2019 Aantal pagina's: 119

De beleids- en beheerscyclus (BBC) die de lokale besturen hanteren sinds 2014 is
aangepast in het kader van het decreet lokaal bestuur naar de BBC 2020.
De hoofdlijnen van de BBC 2020 zijn:
- maximale bestuurlijke en ambtelijke integratie van gemeente en OCMW;
- gezamenlijke doelstellingenboom met gedeelde beleidsdoelstellingen, maar methun eigen ontvangsten en uitgaven als twee afzonderlijke rechtspersonen;
- volledig geïntegreerd lokaal sociaal beleid;
- enkel een meerjarenplan, geen jaarbudgetten m…

Bron: Lokaal bestuur Gistel, MJP 2020-2025, inleiding - 08-09-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen