Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Eindrapport HaLAVla - Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen

Eindrapport HaLAVla - Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen

Oorspronkelijke titel Eindrapport HaLAVla - Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen
Jaar uitgave 2018
Labels
Aantal pagina's 84
Meer gegevens op kennistools Vlaams aquacultuur platform
Bron: aquacultuurvlaanderen.be
29/11/2019
Uit het rapport: Het HaLAVla-project bestudeert de haalbaarheid van landbased aquacultuur in Vlaanderen, met focus op het inzetten van beschikbare assets en de optimale valorisatie van reststromen uit industrieën. Dit om de stijgende vraag naar duurzame aquacultuurproducten te ondersteunen en de oproep naar circulaire economie volgens visie 2050 v…

Uit het rapport:

Het HaLAVla-project bestudeert de haalbaarheid van landbased aquacultuur in Vlaanderen, met focus op het inzetten van beschikbare assets en de optimale valorisatie van reststromen uit industrieën. Dit om de stijgende vraag naar duurzame aquacultuurproducten te ondersteunen en de oproep naar circulaire economie volgens visie 2050 van de Vlaamse Regering in te vullen. Hierbij willen we het potentieel voor aquacultuur in Vlaanderen schetsen en mogelijke investeerders, beheerders en eigenaars van assets samenbrengen ter ontwikkeling van meerdere aquacultuurprojecten op de meest geschikte locaties in Vlaanderen. Hierdoor maken we de weg vrij naar nieuwe, duurzame aquacultuurprojecten die gezamenlijk het aanbod op de Vlaamse markt aanvullen met lokaal en duurzaam gekweekte vis.

Deze aanpak wordt door de opdrachtgevers en auteurs verkozen boven de installatie van één groot aquacultuursysteem, aangezien men via deze methode:
- de valorisatie van meerdere reststromen in Vlaanderen toelaat;
- een divers aanbod aan aquacultuurproducten verwezenlijkt;
- aan risicospreiding doet en bio-security optimaliseert;
- in de markt produceert, waardoor de voedselkilometers verkleinen en de consument de primaire
producent kent.


HaLAVla werd gerealiseerd door het in kaart brengen van waardevolle reststromen zoals warmte, water en nutriënten. De aanwezigheid van deze assets bepaalt de praktische (en financiële) haalbaarheid van aquacultuur op een site, en vergroot de ‘kans op slagen’. Tegelijk wordt rekening gehouden met de logistieke mogelijkheden en het wettelijk kader.
Voor de inschatting van kwantiteit/omvang van deze assets namen we de benodigde input voor een recirculerend aquacultuursysteem (RAS) dat 200 ton vis per jaar produceert als referentie. Dit is volgens onze inschatting de minimale bedrijfsgrootte in Vlaanderen voor een installatie. Bovendien geven we extra aandacht aan ecologische duurzaamheid en beperkt waterverbruik (‘recirculeren’ van water na
mechanische en biologische zuivering).

Bron: http://www.aquacultuurvlaanderen.be/haalbaarheid-landbased-aquaculture-vlaanderen
Datum bronvermelding: 29/11/2019