Publicatie - Beleidsdocument

DNA van het dorp Sint-Lodewijk (Sellewie)

Oorspronkelijke titel: DNA van het dorp Sint-Lodewijk
Bron: deerlijk.be
29-03-2022
Publicatiejaar: 2021 Aantal pagina's: 59

De gemeente Deerlijk wil inzetten op de herwaardering van haar kernen en meer kwaliteit realiseren in de publieke ruimte. De herinrichting en vernieuwing van de dorpskern van Sint-Lodewijk staat hoog op de agenda. Sint-Lodewijk of ‘Sellewie’ in de volksmond heeft een rijk gevulde geschiedenis en een samenhangende dorpscultuur die sterk gevoed wordt door de aanwezige handelaars, meerdere wijkcomités en verschillende verenigingen. Met een DNA-masterplan dat met hefbomen in de publieke ruimte de id…

Bron: DNA van het dorp Sint-Lodewijk, p. 7 - 29-03-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Termen(7)
Dorpsontwikkelingen
Beleidsplanning West-Vlaanderen
In samenwerking met(4)
Voorland bv | Gent
Plusoffice architects bvba | Brussel
Omgeving cv | Gent
anyways bvba | Aarschot