Publicatie - Beleidsdocument

Beleidsvisie Functioneel en recreatief medegebruik van jaagpaden in Vlaanderen 2023

Bron: vlaamsewaterweg.be
08-05-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 56

De Vlaamse Waterweg nv wil met de beleidsvisie ‘Functioneel en recreatief medegebruik van jaagpaden in Vlaanderen’ een kader scheppen voor het duurzaam en verkeersveilig medegebruik van de jaagpaden, zodat het beheer van de waterwegen en de economische functie bewaard blijven. De visie heeft als doel om aan  een aantal maatschappelijke uitdagingen, zoals het toenemende en steeds meer diverse fietsverkeer, en Vlaamse beleidskeuzes invulling te geven en daarbij de vorm en voorwaarden van medegebru…

Bron: Beleidsvisie Functioneel en recreatief medegebruik van jaagpaden in Vlaanderen 2023, Managementsamenvatting, p. 4 - 08-05-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen