KennisWest

De screening van zeezoutstalen op aanwezigheid van microplastics
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

De screening van zeezoutstalen op aanwezigheid van microplastics

Jaar uitgave 2017
Labels
Aantal pagina's 30 p.
Taal Nederlands
Van microplastics is gekend dat ze aanwezig zijn in vis, schelp- en schaaldieren. Recent werd echter de aanwezigheid van microplastics gerapporteerd in zeezout door een groep Chinese onderzoekers (Yang et al., 2015) en ook in het recente statement van EFSA (EFSA CONTAM Panel, 2016) omtrent de microplastics problematiek in voeding werd zout als een…
Van microplastics is gekend dat ze aanwezig zijn in vis, schelp- en schaaldieren. Recent werd echter de aanwezigheid van microplastics gerapporteerd in zeezout door een groep Chinese onderzoekers (Yang et al., 2015) en ook in het recente statement van EFSA (EFSA CONTAM Panel, 2016) omtrent de microplastics problematiek in voeding werd zout als een belangrijk item beschouwd. Naar aanleiding van deze gegevens werd beslist door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu om een screening uit te voeren naar de aanwezigheid van microplastics in zeezout voor menselijke consumptie op de Belgische markt. De opdracht werd uitgevoerd door ILVO in het kader van het Bestek Nr. DG5/PP/ML/16007, uitgeschreven door DG Leefmilieu Dienst Productbeleid. Het bestek omvatte twee loten: “De screening van zeezoutstalen op aanwezigheid van microplastics (lot 1 - ILVO)” en “De screening van zeezoutstalen op aanwezigheid van zware metalen (lot 2 - UGent)”.
 
Vooral ambachtelijk zeezout bevat kleine deeltjes plastic.  De aanwezigheid van microplastics in voeding is een relatief nieuw fenomeen. Op dit moment bestaan er nog geen normen en drempelwaarden voor. De laatste jaren heeft de Belgische overheid verschillende maatregelen genomen tegen plastic afval in zee. Nog meer acties zijn in voorbereiding.​