Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Conjunctuurnota West-Vlaanderen, 2022, oktober

Bron: pomwvl.be
05-01-2023
Publicatiejaar: 2022 Editie: Oktober Aantal pagina's: 23

De conjunctuurnota analyseert de evolutie op jaarbasis van indicatoren die de situatie op de arbeidsmarkt, het producentenvertrouwen en het consumentenvertrouwen in West-Vlaanderen weerspiegelen. Voor de opmaak van deze analyse waren alle gegevens voor het tweede kwartaal van 2022 beschikbaar.
In de eerste zes maanden van 2022 schommelen de brutowaarden maand na maand. Het jaar 2021 stond in het teken van een snel herstel na de zware crisis veroorzaakt door COVID-19. In 2022 worden we geconfront…

Bron: https://www.pomwvl.be/ons-aanbod/informatie/data-en-advies-op-maat/conjunctuur/conjunctuurnota - 05-01-2023
Online raadpleegbaar
Termen(3)
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Sociaaleconomische indicatoren
Conjunctuurindicatoren