Bron: pomwvl.be
29-08-2022
Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Conjunctuurnota West-Vlaanderen, 2022, juli

Bron: pomwvl.be
29-08-2022
Publicatiejaar: 2022 Editie: juli Aantal pagina's: 23

De conjunctuurnota analyseert de evolutie op jaarbasis van indicatoren die de arbeidsmarkt, het producentenvertrouwen en het consumentenvertrouwen in West-Vlaanderen weerspiegelen. Alle gegevens voor het eerste kwartaal van 2022 zijn beschikbaar.

Het COVID-19-virus leidde in 2020 niet alleen tot een gezondheidscrisis, maar ook tot een economische crisis. Sinds begin 2021 – soms al veel vroeger - vertoont de synthetische conjunctuurcurve tekenen van de veerkracht en heropleving van de economie en…

Bron: https://www.pomwvl.be/ons-aanbod/informatie/data-en-advies-op-maat/conjunctuur/conjunctuurnota - 29-08-2022
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie