Bron: west-vlaanderen.be
06-09-2022
Publicatie - Beleidsdocument

Conceptnota Beleidsplan Ruimte: Ruimte delen in West-Vlaanderen

Oorspronkelijke titel: Ruimte delen in West-Vlaanderen: Hoe zie jij het? Zie jij het zitten?
Bron: west-vlaanderen.be
06-09-2022
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 59

De Provincie West-Vlaanderen denkt vandaag al na over hoe onze ruimte in te vullen in 2040. En ze wil haar ideeën, samengebracht in de nota ‘Ruimte delen in West-Vlaanderen’, voorleggen aan alle inwoners. Het beleidsplan Ruimte wil de principes vastleggen van hoe de open en bebouwde ruimte er in 2040 kan uitzien. West-Vlaanderen telt vandaag ruim 1,2 miljoen inwoners op een oppervlakte van 3.197 m2. Al wie in West-Vlaanderen woont, werkt en (be)leeft wil een stukje van dat West-Vlaanderen. En de…

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Kennisdomeinen
Ruimtelijke ontwikkelingen
Streek- en provinciaal beleid
Trefwoorden
In opdracht van
Deputatie - Provinciebestuur West-Vlaanderen