Publicatie - Jaarverslag van organisatie

Aquafin jaarverslag 2023

Oorspronkelijke titel: Propere waterlopen voor de volgende generaties en een leefomgeving in harmonie met water
Bron: aquafin.be
18-04-2024
Publicatiejaar: 2024 Editie: 2023 Aantal pagina's: 82

In 2023 merkten we zowel bij onze stakeholders als in onze ruime omgeving meer en meer bezorgdheid rond het bereiken van een goede waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren. De Europese kaderrichtlijn Water loert dan ook om de hoek. De beste kansen om zo dicht mogelijk bij de doelstellingen te geraken, liggen volgens Aquafin in een integrale benadering van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsinfrastructuur. In onze eerste gesprekken als matchmaker met lokale besturen en rioolbe…

Bron: https://www.aquafin.be/nl-be/investor-relations/jaarverslagen - 18-04-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(3)
Waterzuiveringsmaatschappij
Waterzuivering
Vlaams Gewest
Uitgever(1)