Publicatie - Tijdschrift

Aqua, 2024, 1: Afvalwaterzuivering in de toekomst

Oorspronkelijke titel: Afvalwaterzuivering in de toekomst
Bron: issuu.com
31-01-2024
Publicatiejaar: 2024 Editie: 1

4 - De staat van ons blauwe kapitaal
6 - Complexer speelveld vraagt meer coördinatie
8 - Gerichte maatregelen voor kritische overstorten
10 - Investeren om te blijven renderen
12 - Hoe data zowel vissen als mensen beschermen
14 - Drie goede redenen om infrastructuur slim aan te sturen
16 - Vanuit innovatie richting gezamenlijke impact
18 - Al 20 jaar prima drinkwater aan de kust
20 - Wat met de reststromen van doorgedreven zuivering?
22 - Waterhergebruik zit in de lift
24 - Waterzuivering als energie- en …

Bron: Aqua, 2024, 1: - 28-04-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Fysiek in de collectie

Geselecteerde artikels (1)

Persartikel
Publicatiedatum 01-01-2024

Gerichte maatregelen voor kritische overstorten: Rekentool helpt verdund afvalwater zuiveren

Van het huishoudelijke afvalwater, onderweg naar één van de 329 riool - waterzuiveringsinstallaties (RWZI)van Aquafin, ‘ontsnapt’ er soms een deel via een overstort naar de waterloop.Overstorten zijn nooduitlaten op de riolering die in werking kunnen...
Is editie van
Termen(5)
Waterzuiveringsmaatschappij
Rioleerbeheer
Uitgever(1)