Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Andere regelgeving, ander beleid: andere identiteit - Een vergelijkende studie naar 'Citizen initatives for global solidarity' in Vlaanderen, Frankrijk en Nederland

Oorspronkelijke titel: Different rules, different policies: different identities - A comparative study on Citizen Initiatives for Global Solidarity in Flanders, France and the Netherlands.
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 46
NL - EN

Het terrein van de internationale ontwikkelingssamenwerking evolueert voortdurend naarmate de ontwikkelingsdoelstellingen worden herzien, de maatregelen worden aangepast en nieuwe ontwikkelingsactoren opduiken. In het verleden waren er hoofdzakelijk drie soorten ontwikkelingsactoren te onderscheiden: bilaterale donoren, multilaterale organisaties - zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties - en niet-gouvernementele organisaties (NGOs). Deze worden "gevestigde ontwikkelingsactoren" genoemd. In d…

Bron: Uit de inleiding p 3 - 30-11-2022

The field of international development cooperation is constantly evolving as development goals are revised, interventions adjusted, and new development actors emerge. In the past, there were largely three types of distinguishable development actors: bilateral donors, multilateral organisations like the World Bank and the United Nations and non-governmental organisations (NGOs). We refer to these as established development. Over time, it has been observed that the world of development cooperation…

Bron: Introduction p 3 - 30-11-2022
Digitaal in de collectie
De studie in het Nederlands & Engels en de Factsheet 4De Pijlers in Vlaanderen
Auteur(3)
Zunera Rana
Lonneke Jansen
Sara Kinsbergen
Auteur, Redactie(1)
Radboud University | Nijmegen
In samenwerking met(4)
Stichting Wilde Ganzen vzw | Amersfoort
11.11.11. vzw | Sint-Gillis (bij-Brussel)