Ontwikkeling - Project

VLOCA (Vlaamse Open City Architectuur)

In Vlaanderen is er nood aan een gemeenschappelijk (open) data-beleid en een infrastructuur waarmee je data tussen verschillende bestuursniveaus kan uitwisselen. Enkel zo kan Vlaanderen een slimme topregio worden in Europa.

Een nieuwe Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) biedt de oplossing. Daarmee kunnen we evolueren van een verzameling van slimme eilanden in Vlaanderen tot een duurzame slimme regio.

De VLOCA is de overkoepelende Vlaamse structuur om de veelheid aan lokale initiatieven te str…

Bron: https://vloca.vlaanderen.be/over-vloca - 17-06-2020