Laatste update
05-05-2022
Ontwikkeling - Programma

VALYS

Gestopt

Het project VALYS wil de Leievallei ontwikkelen op basis van de gebiedsvisie die werd uitgewerkt binnen Interreg IV en zet vooral in op twee krachtlijnen. Enerzijds het aangaan van de dialoog met de burger en anderzijds het versterken van de landschappelijke en natuurlijke elementen uit de Leievallei. De uitdagingen die aan de basis liggen van het project en die duidelijk een grensoverschrijdend karakter hebben, zijn de druk op de open ruimte en de bedreiging van de ecologische waarden van de Le

Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Trefwoorden
Leiebekken
Ontwikkelingen bij grensregio's
Geografische duidingen
Leiestreek, Toeristische en recreatieve regio (Beleidsregio)

Info

Gestopt
15/03/2022
Krijgt subsidies Europa
02/12/2021