Laatste update
02-12-2021
Ontwikkeling - Programma

VALYS

De uitdagingen die aan de basis van het project VALYS liggen en een duidelijk grensoverschrijdend karakter hebben, zijn de druk op de open ruimten en de bedreigingen voor het ecologische erfgoed van de Leievallei. Het project biedt en implementeert een grensoverschrijdend kader om deze uitdagingen aan te pakken door acties op verschillende niveaus. Inrichtingen op het terrein die een visie scheppen op de ruimten met een belangrijke impact op de Leievallei, en gemeenschappelijke communicatieactie…

Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Trefwoorden
Leiebekken
Grensoverschrijdende samenwerkingen
Ontwikkelingen bij grensregio's
Geografische duidingen
Leiestreek, Toeristische en recreatieve regio

Info