Laatste update
07-11-2022
Ontwikkeling - Project

SeaConomy

Het SEACONOMY project brengt voor de eerste keer een multidisciplinair consortium van bedrijven, sectororganisaties en overheidsinstanties samen om het potentieel van de Vlaamse zeewier economie te ontluiken en de vicieuze cirkel van barrières te doorbreken.

Trefwoorden
In samenwerking met
i-Cleantech Vlaanderen