Laatste update
02-02-2023
Bron: ©Jan Darthet
05-01-2021
Ontwikkeling - Infrastructuurproject

Provinciedomein d' Aertrycke | Torhout

Bron: ©Jan Darthet
05-01-2021

Domein d'Aertrycke werd door de familie De Maere in de 2de helft van de 19de eeuw aangelegd als Engels landschapspark, met vijvers, prieeltjes en exotische bomen. In het midden van het domein bevindt zich het neogotisch Kasteel d'Aertrycke. 

In 1990 sloot Xavier de Maere d'Aertrycke met het West- Vlaamse provinciebestuur een overeenkomst af voor de gedeeltelijke openstelling van het kasteeldomein voor het brede publiek. In 2012 verwierf de provincie de volledige eigendom en werd Domein d' Aertry

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_d%27Aertrycke - 05-01-2021