KennisWest

Nutri2Cycle
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Projectinfo / Project

Nutri2Cycle

Labels
Taal Nederlands

Dit vierjarig project onderzoekt de mogelijkheden om het meststoffengebruik in Europa efficiënter te laten verlopen door nutriënten te hergebruiken. Zo willen de projectpartners de uitstoot van broeikasgassen, de bodemaantasting en de afhankelijkheid van energie en meststoffen verminderen.

Bron: inagro.be