KennisWest

HaLAVla-project (Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen)
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Projectinfo / Project

HaLAVla-project (Haalbaarheidsstudie Landbased Aquacultuur Vlaanderen)

Labels
Taal Nederlands
Het HaLAVla-project analyseert de opportuniteiten in Vlaanderen op basis van de beschikbare assets. Het onderzoek legde zich toe op het zoeken naar locaties, bedrijven en industrieën met assets zoals water, warmte, ruimte met gunstige RUP, elektriciteit en nutriënten, waar aquacultuur een valorisatie kan betekenen voor dergelijke reststromen. Door…

Het HaLAVla-project analyseert de opportuniteiten in Vlaanderen op basis van de beschikbare assets. Het onderzoek legde zich toe op het zoeken naar locaties, bedrijven en industrieën met assets zoals water, warmte, ruimte met gunstige RUP, elektriciteit en nutriënten, waar aquacultuur een valorisatie kan betekenen voor dergelijke reststromen. Door de lokaal geproduceerde reststromen optimaal in te zetten optimaliseren we de productiekost van beide activiteiten en wordt aan circulaire economie gedaan zoals beschreven staat in visie 2050 van de Vlaamse Regering. Samen met ecologische en economische duurzaamheid wordt immers, door het creëren van werkgelegenheid, ook aan sociale duurzaamheid bijgedragen.