Laatste update
12-10-2021
Bron: cowforme.eu
12-10-2021
Ontwikkeling - Project

CowForme: tewerkstelling in de veehouderijen

Bron: cowforme.eu
12-10-2021

Vandaag staan de melkveehouders steeds meer onder druk door de snelle groei van de veestapels en de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de veehouders aan. Het Frans-Belgische Interreg-project CowForme wil jobs creëren en de arbeidsefficiëntie op melkveebedrijven verhogen. Het doel is om de werklast te verminderen en de levenskwaliteit te verhogen. De doelstellingen zijn:

  • Opleidingen ontwikkelen waarmee werkzoekenden kunnen omgeschoold worden naa…

Bron: https://www.cowforme.eu/ - 12-10-2021
Kennisdomeinen
Landbouw
Ondernemen en management
Mens en samenleving
Trefwoorden
Veeteelt
Landbouwbedrijven
Interregionale samenwerkingen
Europese projecten en programma's
Projectpartner
CRA-W (Centre Wallon de recherche agronomiques) | Gembloux
Région Hauts-de-France

Info