Laatste update
03-04-2022
Bron: vlaamseregulatormedia.be
06-12-2021
Organisatie - Overheid

VRM (Vlaamse regulator voor de media) eva | Brussel

Bron: vlaamseregulatormedia.be
06-12-2021

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars ziet hij erop toe dat de mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. De VRM komt tussen bij eventuele geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken op de regelgeving.

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Ondernemingsnummer 0893159865
Maatschappelijke naam VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA
Afgekorte naam RVRM
Adres Koning Albert II-laan 20 - 21, 1000 Brussel
Rechtsvorm Overheden van het Vlaams Gewest en Vlaams Gemeenschap
Kennisdomeinen
Vlaams beleid
Trefwoorden
Vlaamse overheidsorganisaties
Agentschap van

Info