Laatste update
19-06-2024
Bron: autodelen.net
19-02-2021
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie

Vlaams Netwerk Autodelen (Autodelen.net) | Gent

Bron: autodelen.net
19-02-2021

Autodelen.net is het verbindend netwerk van gedeelde mobiliteit.

We promoten en ondersteunen beurtelings gebruik van vervoersmiddelen. We willen de mobiliteitsbehoefte van iedereen efficiënt invullen met een minimaal ruimtebeslag, een optimaal gebruik van grondstoffen en een positief effect op kwaliteit van onze leefomgeving.

Om onze missie te realiseren zetten we in op experiment en beleidsbeïnvloeding. We vinden het daarbij belangrijk positieve alternatieven aan te bieden met aandacht voor soc…

Bron: https://www.autodelen.net/missie/ - 10-03-2020

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen
Ondernemingsnummer 0865261180
Maatschappelijke naam Autodelen.net, Vlaams Netwerk Autodelen
Adres Koningin Maria Hendrikaplein 65 - B, 9000 Gent
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Termen(1)
Deelmobiliteit
Is deel van samenwerkingsverband(1)
Gelinkte personen(4)
Johannes Rodenbach
Jeffrey Johannes
Suzanne Ryvers
Sarah Decombel