Organisatie - Overheid

VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap)

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energie- en klimaatbeleid.

Het VEKA heeft als missie het voorbereiden, stimuleren, coördineren, uitvoeren, opvolgen en evalueren van beleidsinitiatieven op het vlak van energie en broeikasgasemissies die bijdragen aan de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving in Vlaanderen, waarbij de beleidsinstrumenten op een kostenefficiënte en …

Bron: https://www.energiesparen.be/over_veka - 24-03-2021

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2021 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Naamwijziging
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2199336131
Ondernemingsnummer 0316380841
Maatschappelijke naam Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Afgekorte naam VEKA
Adres Koning Albert II-laan 20 - 17, 1000 Brussel
Vlaamse energieagentschap
Maatschappelijke naam Vlaamse energieagentschap
Afgekorte naam VEA
Termen(3)
Agentschap van(1)

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2021
Opgericht
16/04/2004