Organisatie - Overheid

SVR (Studiedienst van de Vlaamse regering)

Gestopt

"Het agentschap heeft als missie het uitvoeren van analyses en studies rond demografische, macro-economische en sociaal-maatschappelijke thema's, de opbouw van beleidsgerichte gegevensbestanden alsook het methodologisch uitwerken en onderbouwen van de statistiekfunctie."

Dit wordt geconcretiseerd in volgende taken:
- het uitvoeren van beleidsdomeinoverschrijdende en toekomstverkennende studies;
- het verzorgen van een recurrente algemene omgevingsmonitoring;
- coördinatie van het Vlaams Statistisch…

Bron: Het besluit tot oprichting van de IVA Studiedienst voor de Vlaamse Regering (B.S. 18 maart 2004) - 01-01-2018

Identificatie

Vanaf 2019 Studiedienst van de Vlaamse Regering
Maatschappelijke naam Studiedienst van de Vlaamse Regering
Afgekorte naam SVR
Rechtsvorm IVA
Vanaf 2004 Administratie Planning en Statistiek
Naamwijziging
Maatschappelijke naam Administratie Planning en Statistiek
Afgekorte naam APS
Overgenomen door(1)

Info

Gestopt
01/01/2017