Laatste update
19-06-2024
Bron: streekfonds.be
16-09-2019
Organisatie - Niet-gouvernementele organisatie

Streekfonds West-Vlaanderen | Kortrijk

Bron: streekfonds.be
16-09-2019

Het Streekfonds West-Vlaanderen verenigt, verbindt en versterkt lokale schenkers (particulieren, groepen, bedrijven, organisaties,…) en lokale verenigingen. Het Streekfonds wil zo het maatschappelijk engagement en de lokale filantropie in West-Vlaanderen versterken, met bijzondere aandacht voor initiatieven die de kansen bevorderen van kinderen en jongeren. Het Streekfonds  West-Vlaanderen wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Bron: https://streekfonds.be/het-streekfonds-west-vlaanderen/ - 16-09-2019

Identificatie

Streekfonds West-Vlaanderen | Kortrijk
Maatschappelijke naam Streekfonds West-Vlaanderen | Kortrijk