Laatste update
18-07-2024
Bron: westvlaamsehart.be
22-02-2024
Organisatie - Vzw, vereniging of vrijwilligersorganisatie

RLWVH (Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart) vzw | Roeselare

Bron: westvlaamsehart.be
22-02-2024

Hoe kunnen we de leefbaarheid, de belevingswaarde, de omgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid in Midden-West-Vlaanderen verhogen? Dat is de hamvraag die voorligt bij het Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart vzw. Hiervoor werken ze initiatieven uit voor een kwalitatief, toegankelijk en klimaatbestendig landschap en voor het behoud en de verbetering van de biodiversiteit. Het Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart werkt hiervoor nauw samen met overheden, middenveld, expertisecentra en burgers

Bron: https://www.westvlaamsehart.be/ - 26-02-2024

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart
Ondernemingsnummer 0800422125
Maatschappelijke naam Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart
Afgekorte naam RLWVH
Adres Spanjestraat 141 , 8800 Roeselare
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Vanaf 2023 Stadlandschap West-Vlaamse hart
Wijziging rechtsvorm - Naamwijziging
Maatschappelijke naam Stadlandschap West-Vlaamse hart
Rechtsvorm Bevoegdheid binnen provinciebestuur West-Vlaanderen

Info

Historische gebeurtenis
20/04/2023