Laatste update
06-10-2023
Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020
Organisatie - Onderwijs, opleidings- of informatiecentrum

Futur Logistics Hub POM West-Vlaanderen

Bron: POM West-Vlaanderen
02-12-2020

West-Vlaanderen wil zich verder ontwikkelen tot een logistieke topregio met oog voor duurzaamheid. Future Logistics Hub is een nieuwe stap in die richting. Hier maak je kennis met het 'wat en waarom' van Physical Internet. Ook illustreren we hoe je via verschillende deelaspecten kan evolueren richting dat Physical Internet.

Bron: https://www.pomwvl.be/ons-aanbod/innoveren/duurzaam-transport - 10-03-2022

Identificatie

Futur Logistics Hub POM West-Vlaanderen
Maatschappelijke naam Futur Logistics Hub POM West-Vlaanderen
Termen(5)
West-Vlaamse informatiecentra
Intermodaal transport
Multimodaliteit
Transportroutes