KennisWest

Fietsberaad (CROW) Nederland
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Overheidsdienst

Fietsberaad (CROW) Nederland

Labels
Bron: crow.nl
CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van overheden. Daarnaast moeten de activit…

CROW-Fietsberaad is het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Nederlandse overheden. De doelstelling van CROW-Fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Uitgangspunt is de kennisbehoefte van medewerkers, bestuurders en volksvertegenwoordigers van overheden. Daarnaast moeten de activiteiten van CROW-Fietsberaad bijdragen aan de doelstellingen uit het mobiliteitsbeleid van veel overheden, zoals :

  • De stimulering van het gebruik van de fiets als hoofdvervoermiddel en als schakel in de keten;
  • Het terugdringen van fietsendiefstal;
  • De reductie van het aantal verkeersslachtoffers.