Laatste update
08-03-2024
Bron: bitlar.be
09-06-2020
Organisatie - Onderneming

BITLAR (Beheersmaatschappij van het Internationaal Transportcentrum LAR) cv | Menen

Bron: bitlar.be
09-06-2020

Voor het beheer van het transportcentrum LAR werd op 20 april 1984 een coöperative vennootschap BITLAR (Beheersmaatschappij Internationaal Transportcentrum LAR) opgericht met als belangrijkste doelstelling :

"het uitvoeren van alle verrichtingen met betrekking tot het overkoepelend bestuur van het totale centrum met inbegrip van de vertegenwoordiging en de ontwikkeling ervan en van de globale promotie ervoor."

Historiek:

In plaats van een containerterminal te bouwen in de binnenstad van Kortrijk…

Bron: http://www.bitlar.be/index.php - 09-06-2020

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Beheersmaatschappij van het Internationaal Transportcentrum LAR
Ondernemingsnummer 0426081408
Maatschappelijke naam Beheersmaatschappij van het Internationaal Transportcentrum LAR
Afgekorte naam B.I.T. L.A.R.
Adres Grote Markt 1 , 8930 Menen
Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

In magazijn KennisWest

Doos 313 BITLAR: jaarverslagen/ 1996-2006