Laatste update
03-04-2022
Bron: armoedebestrijding.be
31-01-2020
Organisatie - Overheid

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Bron: armoedebestrijding.be
31-01-2020

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting evalueert de effectiviteit van de grondrechten van de personen die in moeilijke socio-economische omstandigheden leven: recht op een degelijke huisvesting, recht op energie, recht op de bescherming van het gezinsleven, recht op sociale bescherming, recht op de bescherming van de gezondheid, …

Het organiseert hiervoor diepgaand overleg tussen de verenigingen waar armen het woord voeren, de OCMW’s, de sociale par…

Identificatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Maatschappelijke naam Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
Kennisdomeinen
Federaal beleid België
Vlaams beleid
Mens en samenleving
Trefwoorden
Sociale uitsluiting
Adviesorganen overheid
Armoedebestrijding
Vlaamse overheidsorganisaties
Geografische duidingen
België (Land)
Samenwerkingsverband tussen
Ministère de la Région wallonne
Brusselse overheid (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
DG (Duitstalige Gemeenschap van België)

Info