Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Synergrid (Federatie van de elektriciteits- en gasnetbeheerders in België) vzw | Brussel

Synergrid (Federatie van de elektriciteits- en gasnetbeheerders in België) vzw | Brussel

Labels
Bron: synergrid.be
09/06/2020
Synergrid ontstond in 2005 na de ontbinding van het Verbond der gasnijverheid (FIGAS) en de Beroepsfederatie van de producenten en verdelers van elektriciteit in België (BFE). Synergrid heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de beheerders van netten in België, van transmissie van elektriciteit (Elia), van vervoer van aardgas (Fluxys) en…

Synergrid ontstond in 2005 na de ontbinding van het Verbond der gasnijverheid (FIGAS) en de Beroepsfederatie van de producenten en verdelers van elektriciteit in België (BFE).

Synergrid heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de beheerders van netten in België, van transmissie van elektriciteit (Elia), van vervoer van aardgas (Fluxys) en van de distributie van elektriciteit en aardgas (Distributienetbeheerders - DNB's)  te behartigen.

Daartoe kan zij o.a. de volgende activiteiten ontplooien :

  • Het bevorderen van contacten tussen de beheerders van netten van elektriciteit en aardgas in België om de efficiëntie van de dienstverlening te bevorderen,  gemeenschappelijke standpunten te formuleren en de dienstverlening aan de netgebruikers te verbeteren ;
  • Het opvolgen en begeleiden van de evolutie van de wetgeving en normering op het vlak van techniek, leefmilieu en veiligheid die een invloed kan hebben op de Belgische netbeheerders;
  • De vertegenwoordiging van de netbeheerders bij overheden, adviesorganen of andere instanties en groeperingen ;
  • Het opvolgen en begeleiden van de technische en administratieve evoluties, en het verzamelen van statistieken over de sector;
  • Het beschermen en bevorderen van het imago van elektriciteit en aardgas en van de netinfrastructuur in het bijzonder.
Bron: http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16812
Datum bronvermelding: 09/06/2020