Laatste update
03-04-2022
Bron: synergrid.be
09-06-2020
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie

Synergrid (Federatie van de elektriciteits- en gasnetbeheerders in België) vzw | Brussel

Bron: synergrid.be
09-06-2020

Synergrid ontstond in 2005 na de ontbinding van het Verbond der gasnijverheid (FIGAS) en de Beroepsfederatie van de producenten en verdelers van elektriciteit in België (BFE).

Synergrid heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de beheerders van netten in België, van transmissie van elektriciteit (Elia), van vervoer van aardgas (Fluxys) en van de distributie van elektriciteit en aardgas (Distributienetbeheerders - DNB's)  te behartigen.

Daartoe kan zij o.a. de volgende activiteiten ontpl…

Identificatie

Vanaf 2005 Federatie van de elektriciteits- en gasnetbeheerders in België
Ondernemingsnummer 0402.958.091
Maatschappelijke naam Federatie van de elektriciteits- en gasnetbeheerders in België
Afgekorte naam Synergrid
Adres Palmerstonlaan 4 , 1000 Brussel
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Beroepsfederatie van de Elektriciteitssector
Maatschappelijke naam Beroepsfederatie van de Elektriciteitssector
Afgekorte naam B.F.E.
Bedrijfsfederatie der voortbrengers en verdelers van elektriciteit in België
Maatschappelijke naam Bedrijfsfederatie der voortbrengers en verdelers van elektriciteit in België
Kennisdomeinen
Werk en arbeidsmarkt
Energie
Trefwoorden
Beroepsorganisaties
Elektriciteitssectoren
Gassectoren
Geografische duidingen
België (Land)

Info

Opgericht
01/01/2005

In magazijn KennisWest

Doos 311 Beroepsfederatie van de elektriciteitssector (B.F.E.): verschillende publicaties