KennisWest

Ingro cvba | Roeselare
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Beroepsfederatie of ledenorganisatie - Onderneming

Ingro cvba | Roeselare

Labels
Bron: ingrocvba.be

Ingro is een coöperatieve vennootschap van telers van groenten voor verwerking, kortweg een telersvereniging.

Bron: ingrocvba.be