KennisWest

Ingro cvba | Roeselare
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Organisatie - Middenveld

Ingro cvba | Roeselare

Labels

Ingro is een coöperatieve vennootschap van telers van groenten voor verwerking, kortweg een telersvereniging.