Laatste update
03-04-2022
Bron: veb.be
22-04-2020
Organisatie - Onderneming

VEB (Vlaams Energiebedrijf) nv | Brussel

Bron: veb.be
22-04-2020

VEB is een extern verzelfstandigd agentschap dat door de Vlaamse overheid is opgericht om te komen tot energiebesparing, rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie en -levering.

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vlaams Energiebedrijf
Ondernemingsnummer 0843383425
Maatschappelijke naam Vlaams Energiebedrijf
Afgekorte naam VEB
Adres Havenlaan 86C - 301, 1000 Brussel
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Kennisdomeinen
Vlaams beleid
Energie
Trefwoorden
Vlaamse overheidsorganisaties
Agentschap van

Info

Historische gebeurtenis
18/09/2020