Organisatie - Onderneming - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
VEB (Vlaams Energiebedrijf) nv | Brussel

VEB (Vlaams Energiebedrijf) nv | Brussel

Labels
Bron: veb.be
22/04/2020

VEB is een extern verzelfstandigd agentschap dat door de Vlaamse overheid is opgericht om te komen tot energiebesparing, rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie en -levering.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaams_Energiebedrijf
Datum bronvermelding: 22/04/2020