Organisatie - Onderneming - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
VEB (Vlaams Energiebedrijf) nv | Brussel

VEB (Vlaams Energiebedrijf) nv | Brussel

Labels
Bron: veb.be

VEB is een extern verzelfstandigd agentschap dat door de Vlaamse overheid is opgericht om te komen tot energiebesparing, rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie en -levering.